Stokite į Lietuvos policiją!

Dėl priėmimo į Lietuvos policijos mokyklą bei Mykolo Romerio universitetą tvarkos 2017 metais

Pretendentai, pageidaujantys 2017 metais dalyvauti atrankoje į Lietuvos policijos mokyklą (toliaus – LPM) ar Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir policijos veiklos ir Policijos veiklos programų studijas (toliau – MRU)  internetinėje svetainėje www.stokipolicija.lt elektroniniu būdu arba atvykus į LPM (Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.) turi pateikti dokumentus:

  • prašymą dėl siuntimo dalyvauti atrankoje išdavimo;
  • anketą;
  • sutikimą dėl patikrinimo valstybės informacinėse sistemose;
  • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (jei asmuo dar mokosi, - galima pateikti baigus mokslus, bet ne vėliau kaip iki patikrinimų pabaigos);
  • dalyvaujant atrankoje į LPM – B kategorijos vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemonę su mechanine pavarų dėže kopiją ir turėti ne mažesnį kaip 9 mėn. vairavimo stažą, skaičiuojant nuo mokymo pradžios dienos.

Dokumentų priėmimą, siuntimo į CMEK išdavimą, asmens tikrinimą informacinėse sistemose, asmenų pretenduojančių stoti į MRU bendrojo fizinio pasirengimo vertinimą organizuoja, vykdo ir koordinuoja LPM.

Pretendentų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje į LPM dokumentai bus priimami nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

Pretendentų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje į MRU dokumentai bus priimami nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

Asmenų pretenduojančių stoti į MRU bendrojo fizinio pasirengimo vertinimas vyks LPM (Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.) 2017 m. liepos 3 d., 17 d. ir rugpjūčio 7 d.

Pretendentų atranka į LPM, mokytis pagal Policininko modulinę profesinę mokymo programą, bus vykdoma 2017 m. rugpjūčio mėnesį.

Organizuojant pretendentų atrankos procesą, apskričių vyriausieji policijos komisariatai atrankos dokumentų nepriima.

Papildoma informacija